POLITYKA RODO – KLIKNIJ TUTAJ – Polityka prywatności RODO 2019.pdf

 

GOOGLE ANALYTICS

 

Ta witryna internetowa wykorzystuje usługę Google Analytics i ma dostęp do analizy odwiedzin strony internetowej udostępnianej przez Google Inc. Strona wykorzystuje pliki Cookies, mające pomóc w analizie preferencji użytkowników, którzy odwiedzają stronę internetową.

 

Dane generowane przez pliki Cookies dotyczą korzystania z tej strony internetowej i są przesyłane do serwera Google w USA. Wśród tych danych znajduje się także adres IP użytkowników odwiedzających tę stronę. Google wykorzystuje te informacje w celu oceny skuteczności strony internetowej (tworzenie statystyk oraz raportów dotyczących ruchu na stronie dla właściciela witryny oraz świadczenie innych usług z tym związanych).

 

Google ma prawo przekazywać zgromadzone dane osobom trzecim, jeśli wymaga tego prawo lub w przypadku, gdy osoby trzecie przetwarzają informacje w imieniu Google. Google nie łączy adresu IP użytkowników tej strony z żadnymi innymi danymi, które posiada. Każdy użytkownik może zrezygnować z Cookies wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce. Uprzedzamy jednak, że wyłączenie Cookies może spowodować, że użytkownik nie będzie mógł korzystać z wszystkich funkcji dostępnych na tej stronie internetowej.

 

Korzystanie z tej strony internetowej jest jednocześnie wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych przez Google w sposób i w celach określonych powyżej.

 

 

Zrzeczenie się

 

  1. Treść na stronieAutor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualność, poprawność językową, kompletność oraz jakość treści udostępnionych na stronie. Roszczenia wobec autora odnoszące się do treści, wykorzystania błędnych lub niekompletnych informacji są niemożliwe, chyba że działania takie były celowe lub jeśli przyczyniło się do nich rażące zaniedbanie autora. Oferty przedstawione na tej stronie internetowej nie są wiążące. Autor zastrzega sobie prawo do zmiany części stron lub całej treści oferty bez wcześniejszego powiadomienia. Autor może również dodawać, usuwać lub zmieniać aktualną treść czasowo lub na stałe.

 

  1. Odnośniki i linkiAutor nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie odniesienia do zewnętrznych stron internetowych umieszczone w witrynie. Odpowiedzialność może ponosić wyłącznie w przypadku, gdy zna treść strony, do której kieruje odnośnik i ma techniczną możliwość uzasadnionego działania w celu niedopuszczenia do szerzenia treści niezgodnych z prawem. Niniejszym autor oświadcza, że w czasie umieszczania odnośników na stronach nie widniały żadne nielegalne treści. Na obecną i przyszłą zawartość stron linkowanych / powiązanych autor nie ma żadnego wpływu. Autor dystansuje się od wszelkich treści stron powiązanych / linkowanych, które zostały zmienione po otrzymaniu akceptacji. Powyższe oświadczenie dotyczy wszystkich treści – zarówno własnych linków i odniesień, jak i obcych wpisów w księgach gości, na forach dyskusyjnych i w listach mailingowych. Za nielegalne, błędne lub niekompletne treści, a w szczególności za szkody wynikające z zamieszczenia takich informacji, odpowiada wyłącznie dostawca strony, do której kierował link.

 

  1. Prawo autorskie i prawa do znaków towarowychAutor zobowiązuje się do przestrzegania praw autorskich grafiki, plików dźwiękowych, filmów wideo oraz tekstów, wskutek czego wykorzystuje wyłącznie własne lub nielicencjonowane grafiki, pliki dźwiękowe, filmy wideo i teksty.Wszystkie wymienione na stronie internetowej znaki towarowe marek chronione są przepisami obowiązującego prawa dotyczącego znaków towarowych i prawa własności właściciela praw autorskich. W każdej sytuacji każdy znak towarowy jest chroniony przez prawo!

    Autor posiada prawa autorskie do wszelkich materiałów na stronie internetowej. Jakiekolwiek powielanie, wykorzystanie grafiki, plików dźwiękowych, filmów wideo lub tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych bez zgody autora jest zabronione.

 

  1. Ochrona danychNa stronie internetowej istnieje możliwość dobrowolnego wprowadzenia danych osobowych lub firmowych (adres e-mail, imię, nazwisko, adres zamieszkania). Wykorzystanie tych danych – jeśli jest to technicznie możliwe i uzasadnione – odbywa się bez ich ujawnienia osobom trzecim. Korzystanie z opublikowanych informacji i danych takich jak adresy pocztowe, numery telefonów czy adresy e-mail w celu wysyłania niezamówionych informacji jest zabronione i podlega działaniom prawnym przeciwko nadawcom spamu.

 

  1. Skuteczność prawna niniejszego wyłączenia odpowiedzialnościNiniejsze wyłączenie odpowiedzialność należy traktować jako część treści na stronie internetowej. Jeśli części lub poszczególne sformułowania niniejszego oświadczenia nie są aktualne, pozostałe części dokumentu w dalszym ciągu pozostają ważne i obowiązujące.